Kontaktuppgifter

Våra filialer:

Vanda
Viinikankaari 8A
01530 Vanda

Salo
Joensuunkatu 15
24100 Salo

Våra e-postadresser är i formatet förnamn.efternamn@esakuokka.fi

Faktureringar

Våra faktureringsadresser fås på begäran från adressen laskutus(a)esakuokka.fi