Kvalitet

Självövervakning och kvalitetssystem

Utöver de obligatoriska självövervakningsplanerna inom livsmedelslogistiken följer Esa Kuokka Oy även kvalitetssystemet ISO 9001, vilket blev certifierat första gången 16.11.2011. Kvalitetssystemet kontrolleras årligen av Inspecta.

Energieffektivitetsavtal

Esa Kuokka Oy är aktivt med i förbättrandet av energieffektiviteten. En energieffektivitetsrapport görs årligen, och kunden kan få tillgång till denna vid förfrågan.

Beställarens ansvar

Våra intyg gällande det lagstadgade beställningsansvaret återfinns på Tilaajavastuu-tjänsten på adressen www.tilaajavastuu.fi

I ärenden gällande kvalitetsfrågor vänligen kontakta Jani Narhi via telefon (041-5460088) eller e-post (jani.narhi@esakuokka.fi ).