Historia

Esa Kuokka Oy – Betjäningskonceptet för transport av partiaffärernas livsmedel

Esa Kuokka Oy grundades år 1993. Företaget byggde på den stadiga grunden från det gamla Oy Albert Norrgård Ab. Verksamheten styrdes dock omedelbart in på förädling av de så kallade partitransporterna för att anpassa sig till HoReCa (Hotell/Restaurang/Cafée) inriktade transporter.

Verksamhetsidén var till en början en landsomfattande transport av frysvaror. Senare utvidgades konceptet till att även innefatta kyltransporter.

Från första början har den ledande principen varit en stark nätverksbildning

Esa Kuokka Oy bildade ett tätt transportnätverk för småskaliga leveranser tillsammans med regionala transportföretag. Denna typ av verksamhet avancerade vid tidpunkten och hade en tydlig efterfrågan.

År 2008 var en vändpunkt. Transportförmedlingsfirman blev ett transportföretag. Antalet anställda ökade och företaget fick egna enheter för transportverksamheten.

När affärernas öppethållningstider inte längre reglerades efter år 2010 bidrog det till såväl svårigheter som nya möjligheter för hela sektorn.  Esa Kuokka Oy tog tag i möjligheterna. Företaget började kraftigt och omfattande utveckla sin verksamhet, organisation och teknologi.