Framtidsvisioner

  • Hållbar utveckling
  • Upprätthållande och uppbyggande av ett gott samarbete
  • Införande och ibruktagande av nya verksamhetsmodeller för sektorn
  • Finlands bästa parter för temperaturstyrda livsmedelstransporter
  • Finlands bästa arbetsplats