Esa Kuokka Oy

Esa Kuokka Oy – Bäst på Kallt

Esa Kuokka Oy transporterar dagligen tusentals kyl- och frysförsändelser landet runt. Huvudstadsregionens transporter sköts av våra egna enheter och samarbetspartners. Transporter i övriga Finland sköts i samarbete med ett nätverk av andra företag. Företagets omsättning rör sig omkring 20 miljoner euro, och sysselsätter över 200 personer med samarbetspartnerna inkluderade.

Esa Kuokka Oy har sin största konkurrensfördel i sin höga kvalitet, som bygger på moderna enheter och lager anpassade för transporter; regelbunden vidareutbildning av förare; samt utveckling av det egna transportuppföljningssystemet. Systemet är anpassat för logistik, och följer upp rutter, laster, fraktens temperatur, fordonets hastighet, tomgång, bränsleförbrukningen och övrig väsentlig information.

Företaget förbättrar kontinuerligt transporternas drift- och fyllnadsgrad i svar på de stigande miljökraven från såväl kunder som konsumenter. Esa Kuokka Oy har kvalitetssystemet ISO 9001:2008 och ett energieffektivitetsavtal i bruk.

Företagsandan som finns närvarande hos samtliga involverade parter i Esa Kuokka Oy är utmärkande för företaget. En god grund- och fortlöpande utbildning är nyckelfrågor – förarna är ju företagets ansikte utåt. Esa Kuokka Oy strävar efter att vara Finlands Bästa arbetsplats.