Laatu ja ympäristö

Omavalvonta ja laatujärjestelmä

Elintarvikelogistiikassa pakollisen omavalvontasuunnitelman lisäksi Kylmästi Paras Oy:llä on käytössä ISO 9001 -laatujärjestelmä ja ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä. Järjestelmämme auditoidaan kerran vuodessa Inspectan toimesta.

Tilaajavastuu

Tilaajavastuulain mukaiset todistuksemme löytyvät Tilaajavastuu-palvelun kautta www.vastuugroup.fi

Oivaraportti

Viimeisin oivaraporttimme löytyvät alla olevasta linkistä.

Oivaraportti

LAATU- JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 

Ylin johto on laatinut yritykselle laatu- ja ympäristöpolitiikan, joka ohjaa päivittäistä toimintaa laadun ja ympäristön varmistamiseksi.  

Kylmästi Paras Oy:n laatu- ja ympäristöpolitiikka: 

 • Kylmästi Paras Oy:n tarjoamat palvelut täyttävät asiakkaan kanssa sovitut laatu- ja ympäristövaatimukset. 
 • Yrityksen johto, henkilöstö ja kumppanit toimivat niin, että laatutasoa parannetaan jatkuvasti. 
 • Yritys sitoutuu lainsäädännön noudattamiseen, ja henkilöstön hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtimiseen. 

Keinot: 

 • Työntekijät ja kumppanit vastaavat oman työnsä laadusta ja ohjeiden mukaisista toimintatavoista ja johto seuraa tässä onnistumista 
 • Käytettävät ajoneuvot ja laitteet ovat hyväkuntoisia ja hyvin huollettuja. 
 • Laatu- ja ympäristöpolitiikkaa viestitään koko organisaatiolle ja kumppaneille ja sen sisältö tehdään henkilöstön ja kumppaneiden omien tehtävien kannalta ymmärrettäväksi. 
 • Työntekijät kehittävät resurssien tehokasta ja taloudellista käyttöä ympäristöarvot huomioon ottaen. 

Tavoitteet: 

 • Yritys huomioi ympäristövaikutukset kaikessa toiminnassa. 
 • Haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen. 
 • Kehittää yhteistyökumppaneiden ympäristökäyttäytymistä. 
 • Yritys täyttää asiakkaan kanssa sovitut laatu- ja ympäristövaatimukset. 
 • Uuden kaluston hankinnassa huomioidaan päästöjen vähentäminen 
 • Yritys huomioi hallitusohjelman asettamat tavoitteet omassa toiminnassaan. 

Laatu- ja ympäristöjärjestelmän yhteyttä toimintatapaan valvotaan jatkuvasti. Toiminnan kehittämisen tavoitteena on jatkuva parantaminen.  

Uudet tavoitteet sekä laatu- ja ympäristöjärjestelmään kuuluvat asiakirjat tarkistetaan vähintään kerran vuodessa johtoryhmän toimesta. Samalla varmistetaan, että kaikki ymmärtävät laatu- ja ympäristöjärjestelmän asettamat vaatimukset. Yhtiön koko henkilöstö ja kumppanit sitoutuvat laatu- ja ympäristöjärjestelmään sekä järjestelmän 

Laatuun liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä Janiin puhelinnumero 041-5460088 tai sähköpostitse jani.narhi@kylmastiparas.fi