Kylmästi Paras Oy

Kylmästi Paras

Kylmästi Paras Oy jakelee päivittäin tuhansia viileä- ja pakastelähetyksiä ympäri maan. Pääkaupunkiseudun jakelu hoidetaan omalla kalustolla ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Muun Suomen jakelu katetaan kumppaniverkoston avulla. Yhtiön liikevaihto on yli 22 milj. euroa ja se työllistää noin 250 henkilöä yhteistyökumppanit mukaan lukien.

Kylmästi Paras Oy:n kilpailuvalttina on laatu, jota rakennetaan uudenaikaisen, ajotehtäviin soveltuvan kaluston avulla, kouluttamalla kuljettajia säännöllisesti sekä kehittämällä omaa huippuunsa vietyä jakelun seurantajärjestelmää.

Yhtiö vastaa asiakkaiden ja loppukäyttäjien tiukkeneviin ympäristövaatimuksiin hakemalla jatkuvasti parempaa käyttö- ja täyttöastetta kuljetuksille sekä modernin ympäristöystävällisen kaluston avulla.

Luonteenomaista Kylmästi Paras Oy:lle on kaikkien toimintaan osallistuvien yrittäjähenkisyys. Myös henkilöstön osaamiseen ja viihtyvyyteen panostetaan. Hyvä perehdyttäminen ja jatkuva kouluttaminen ovat avainasemassa – ovathan kuljettajat yrityksen käyntikortti ulospäin. Jokainen kuljettaja tietää, mikä yrityksen strategia on ja mitä se omassa työssä tarkoittaa.